Acasă > CERTIFICARE INTEGRATĂ

Mărit text Reducerea text Display:

 

CSM


Certificare Integrată

Imprimare Trimitere Înregistrare

PREZENTARE

Orice sistem de management deţine elemente cheie comune (audit intern, acţiuni corective, preventive, politici, documente,…..).

 

Angajarea într-un demers de certificare a sistemelor de Calitate, Securitate, Mediu, (CSM) permite optimizarea eficienţei sistemelor dumneavoastră de management. Auditurile de certificare combinate permit auditarea o singură o dată a părţilor comune punându-se accent pe specificul fiecarui standard.

 

Auditul de certificare CSM dă naştere unui raport de audit unic de care organizatia dumneavoastră se poate folosi pentru îmbunătăţirea întregului sistem global şi a performanţelor sistemului CSM .

 

Noi adaptăm demersul de certificare la situaţia şi cerinţele dumneavoastră. Dumneavoastră gestionaţi direcţia şi ritmul acestuia.

 

Oferim două posibilităţi :

 

  • o abordare printr-un audit combinat a doua sau trei sisteme care să permită optimizarea duratei şi resurselor auditului
  • o abordare prin audit separat care să permită integrarea progresivă a sistemelor de maturitate diferite.

 

Cerere ofertă on line

Contactaţi-ne

Beneficii

Certificarea CSM vă permite :

 

  • să obţineţi validarea acestei abordări globale: evaluarea coerenţei sistemului integrat de management
 
  • să optimizaţi timpului consacrat auditurilor prin mobilizarea o singură dată a colaboratorilor societăţii de audit
 
  • să decideţi gradul de integrare al demersului dumneavoastră

 

Cui se adresează acest serviciu?

Certificarea CSM se adresează intreprinderilor şi organizaţiilor din orice domeniu şi de orice mărime care s-au angajat într-un demers de integrare, într-un sistem sistem de management unic, a componentelor de calitate si/sau mediu şi/sau securitate.

 

De ce să alegeţi AFNOR Certificare ?

Pentru a asculta nevoile dumneavoastră şi obiectivele stabilite, vă propunem o abordare personalizată a certificării organizaţiei şi a sistemelor dumneavoastră de management.

Organizaţia dumneavoastră beneficiază de experienţa auditorilor noştri pe domeniile dumneavoastră de activitate.

 

Acces | Menţiuni legale | Contact