Acasă > Certificare şi Evaluare

Mărit text Reducerea text Display:

 

Certificare şi Evaluare

Certificare şi Evaluare

Facem parte din unul dintre cele mai importante organisme de certificare de terţă parte, acreditate, din lume.

 

Am eliberat mai mult de 75 000 de certificate, în peste 90 de ţări şi suntem reprezentaţi în toată lumea.

 

Indiferent de domeniul activităţii dumneavoastră, noi vă oferim acelaşi nivel de servicii şi de expertiză.

 

Certificăm sisteme, produse şi servicii în conformitate cu standardele internaţionale cum ar fi ISO 9001 (Calitate), ISO 14001 (Mediu), BS OHSAS 18001 (Sănătate şi Securitate Ocupaţională)

 

Noi ne ajutăm clienţii să-şi dezvolte sisteme performante, care să exprime nevoile lor.

 

Abordarea din punct de vedere practic a proceselor şi cunoştiinţele nostre în domeniu, garantează clienţilor noştri servicii performante cu valoare adaugată.

 

Generalităţi

Certificarea este activitatea prin care un organism recunoscut, independent de părţile implicate, dă o asigurare scrisă despre o organizaţie, un proces, un serviciu, un produs sau competenţe profesionale că sunt în conformitate cu cerinţele specificate într-un referenţial. Certificarea este un demers voluntar.

Orice intreprindere, organizaţie sau administraţie poate solicita certificarea organizaţiei sale, a serviciilor sau a produselor sale.

Certificarea se adresează înainte de toate clientului final, fie că este consumator fie că este utilizator. Certificarea reprezintă dovada obiectivă că produsul sau serviciul cumpărat sau furnizat are caracteristicile definite într-un standard sau într-un referenţial, şi că acesta în mod regulat face obiectul controalelor. Cumpărarea, utilizarea sau consumul unui serviciu sau produs certificat este, în general, o garanţie a calităţii.

Certificarea este una dintre primele criterii de alegere dintre mai multe oferte existente. Credibilitatea sa se bazează pe competenţa unui organism de certificare ca AFNOR Certificare, dar şi pe imparţialitatea sa. Se menţionează că organismele de certificare sunt la rândul lor controlate de organisme de acreditare independente, cum ar fi COFRAC în Franţa. Certificarea se acordă după evaluarea sistemelor, serviciilor, produselor sau a competenţelor profesionale, ca obiecte ale cererii. Această evaluare constă în măsurarea caracteristicilor lor. Dacă acestea corespund tuturor punctelor fixate în referenţial, se acordă certificarea.

A alege AFNOR Certificare, înseamnă a alege primul organism de certificare şi de evaluare a sistemelor, serviciilor, produselor, competenţelor din Franţa. Unul dintre primele organisme la nivel mondial. Această societate a grupului AFNOR propune două dintre cele mai cunoscute mărci: AFAQ şi NF. Aceasta oferă peste 500 de servicii diferite. Acreditată în Franţa şi în străinătate, aceasta oferă un veritabil serviciu prin intermediul celor 27 de birouri de pe cele 5 continente şi a celor 13 birouri regionale franceze. AFNOR Certificare mobilizează 1500 de auditori calificaţi pentru a satisface nevoile clienţilor săi răspândiţi în peste 60 000 de situri din lume. Bazându-se pe această reţea mondială de auditori şi de parteneri tehnici, laboratoare mari, centre tehnice, organisme de inspecţie, AFNOR Certificare este în măsură să ajute toţi clienţii săi în definirea unui proces de certificare adaptat strategiei lor.

AFNOR Certificare acţionează atât în domeniul voluntar cât şi în domeniul reglementar. La nivel european, AFNOR Certificare este notificat pentru a emite marca CE pentru mai multe Directive europene, care atestă conformitatea produselor cu cerinţele reglementare europene.

Certificarea de către AFNOR Certificare este concepută ca un instrument de progres, ale cărui cuvinte cheie sunt : dezvoltare, anticipare şi capacitate de a ajuta clientul pentru a crea noi produse pentru el. Astfel, AFNOR Certificare oferă un serviciu care transformă standardul sau referenţialul într-un adevărat instrument de competitivitate.

 

Acreditări

Acreditarea de către COFRAC confirmă ca AFNOR Certification este organizată si funcţionează în conformitate cu cerinţele aplicabile, în termeni de competenţă şi de rigurozitate deontologică a următoarelor standarde de referință :

 
 • ISO CEI 17021 pentru certificarea sistemului de management al intreprinderilor,
 • ISO CEI 17024 pentru certificarea persoanelor,
 • ISO CEI 17065 pentru certificarea produselor şi serviciilor
 • ISO CEI 17020 pentru verificare rapoarte de RSC (Responsabilitate socială corporativă)

 

Parteneri

PARTENERIATE CU ORGANISME DE CERTIFICARE

 
 

Suntem parteneri ai reţelei IQNet (International Quality Network) care reprezintă mai mult de 40% din certificatele emise la nivel mondial. Aceasta reuneşte organismele de certificare lider din peste 35 de ţări din Europa, Asia, Australia, America de Nord.

 

Participând la acţiunile acestui grup, avem posibilitatea, printre altele, de a coordona audituri pe plan internaţional sau de a armoniza procese de certificare.Certificatul IQNet se poate emite împreună cu certificatul AFAQ, consolidând recunoaşterea clienților noștri, la nivel mondial.

 

De asemenea, puteţi beneficia de o anexă de recunoaştere a certificării dumneavoastră de către organisme de certificare partenere care împărtăşesc valorile noastre. Oferindu-vă o dublă certificare, aceste acorduri bilaterale vă uşurează accesul la pieţele locale din întreaga lume.

 • DQS – Germania
 • DS – Danemarca
 • JQA – Japonia
 • QMI – America de Nord
 • SQS – Elveţia

PARTENERIATE CU ACREDITORI, CERTIFICATORI DE PRODUSE ŞI SERVICII, ORGANISME NOTIFICATE

 

Aceste acorduri, încheiate în principal cu organismele franceze, vă permit reducerea numărului de audituri realizate de către clienţii dumneavoastră şi la obţinerea, la sfârşitul unuia şi aceluiaşi audit a 2, 3 sau chiar 4 certificate.

 • APAVE /CPM : APAVE Lyonnaise / CPM Instituto Ricerche Prove Analisi (Dispozitive medicale)
 • COFRAC : Comitet Francez de Acreditare
 • COPREC : Confederaţia Organismelor Profesionale de Prevenire şi Control
 • CSTB : Centru Ştiinfific şi Tehnic în Construcţii
 • FCBA : Institut Tehnic al Lemnului şi Mobilierului
 • CERIB : Centru de Studii şi Cercetări în Industria Betonului

 

Beneficii

Certificarea este un instrument de management şi de progres, prin îmbunătăţirea eficacităţii sale o societate sau o organizaţie va câştiga noi pieţe.

Noi ştim să răspundem aşteptărilor clienţilor noştri de ameliorare continuă a calităţii organizaţiei, a serviciilor, a produselor sau a competenţelor sale profesionale. De asemenea se poate indica cu certitudine că ştim să ne detaşăm de concurenţă. În acest fel, dincolo de o simplă recunoaştere, AFNOR Certificare contribuie la creşterea valorii adăugate a unei întreprinderi.

 

Produse

 

Recrutare Auditori

AFNOR International face parte din AFNOR Groupe, unul dintre primele organisme de certificare din lume. Dorim să oferim clienţilor noştri servicii de calitate, bazate pe cunoştiinţe solide şi experienţă în domeniile pe care le audităm.

 

In contextul dezvoltării activităţii noastre, suntem intr-o continuă căutare de noi colaboratori , auditori şi responsabili de audit calificaţi pentru standardele generice ale gamei ISO ( 9001, 14001, 20 000, 27 001, 22 000) şi cele specifice ( ISO/TS 16949, EN 9100...).

 

Dacă doriţi să obtineţi mai multe informaţii, contactaţi-ne la coordonatele existente pe site.

 

Acces | Menţiuni legale | Contact