Acasă > HOTELcert

Mărit text Reducerea text Display:

 

Tourisme


HOTELcert

HOTELcert International, care se referă la evaluarea serviciilor din sectorul hotelier.
HOTELcert International este un sistem inovator de clasificare a hotelurilor cu ajutorul căruia se obţine recunoaştere profesională din partea experţilor din sectorul turismului ( tur operatori, agenţ ii de voiaj, birouri de informare turistică).

 

Scopul acestui sistem este de a îmbunătăţi serviciile hoteliere în vederea creşterii satisfacţi ei tuturor tipurilor de clienţi: familiilor, organizaţiilor, persoanelor fizice precum şi a per sonelor care suferă de dizabilităţi termporare sau permanente.

 

Certificarea serviciilor, nu urmăreşte înlocuirea clasificării administrative sau a standardelor în vigoare în fiecare ţară, ci doar completarea lor. Serviciile oferite de hotel sunt analizate cu adevărat prin prisma clientului. Hotelul trebuie să ofere nu numai anumite facilităţi dar aceste facilităţi trebuie să fie curate şi în perfectă stare de funcţionare. Hotelul trebuie să ofere nu numai anumite servicii, dar aceste servicii trebuie furniz ate de către un personal competent şi primitor. Certificarea serviciilor este un demers suplimentar.

 

Acest demers calitate oferă profesioniştilor din industria hotelieră un instrument pentru valorizarea cunoştiinţelor, a abilităţilor de mamangement, a profesionalismului şi a capacităţii de a asculta nevoile speciale şi de a asigura satisfacţia clienţilor. Evaluarea serviciilor nu este bazată pe criterii selective, astfel că orice hotel poate efectua acest demers calitate, de la cele mai modeste hoteluri la cele mai luxoase.

 

Acces | Menţiuni legale | Contact