Acasă > ISO 14001

Mărit text Reducerea text Display:

 

Mediu


ISO 14001

PREZENTARE

 
 

Certificarea ISO 14001, aplicabilă organizaţiilor de toate tipurile şi mărimile, asigură un mecanism dinamic în vederea dezvoltării unui sistem de management de mediu eficace. AFNOR oferă o certificare acreditată şi recunoscută la nivel internaţional.

 

Mediul reprezintă o miză majoră pentru toate intreprinderile. De asemenea este un criteriu de alegere al clienţilor şi al cumpărătorilor.

 

 
 
 

Implementarea unui Sistem de Management al Mediului (SMM), reprezintă angajarea într-un demers de îmbunătăţire continuă pentru minimizarea impactului asupra mediului, respectarea cerinţelor legale şi gestionarea bugetului.

 

Prin certificarea ISO 14001, veţi obţine recunoaşterea angajamentului şi a eforturilor dumneavoastră în materie de management al mediului. Fiind aplicat în mod voluntar, acest demers susţine strategia şi convingerile dumneavoastră în materie de dezvoltare durabilă.

 

ISO 14001 este singurul standard recunoscut pe plan internaţional ca Sistem de Management al Mediului.

 
 

Etapele certificării

Iată care sunt etapele procesului de certificare ISO 14001 :

 

1. Audit :

 

 • Etapa 1 : analiza elementelor esenţiale ale sistemului de management al mediului şi definirea planului de audit.
 • Etapa 2 : efectuarea auditului organizatiei.
 

2. Redactarea raportului de audit.

 

3. Luarea deciziei de certificare de către un comitet de experţi.

 

4. Emiterea certificatului cu valabilitate de 3 ani (dacă decizia este favorabilă).

 

5. Realizarea auditurilor de supraveghere anuale.

 

 

Beneficii

Certificarea ISO 14001 înseamnă:

 

 • Îmbunătăţirea performanţelor de mediu prin diminuarea impactului.
 
 • Cunoaşterea şi prevenirea riscurilor şi a incidentelor legate de activitatea dumneavoastră.
 
 • Creşterea încrederii partenerilor comerciali.
 
 • Răspunsul la cerinţele de mediu ale marilor contractori şi ale părţilor interesate.
 
 • Gestionarea bugetului prin reducerea cheltuielilor.
 
 • Perfecţionarea imaginii intreprinderii prin afişarea angajamentelor.
 
 • Câştigarea de noi pieţe.
 
 • Alăturarea şi motivarea echipelor în jurul acestui proiect.

 

De ce să alegeţi AFNOR Certificare ?

Dacă vă certificaţi cu AFNOR Certificare vă alăturaţi celei mai mari reţele de organizaţii certificate ISO 14001. AFNOR Certificare este lider în certificarea de mediu cu peste 7 000 de amplasamente certificate ISO 14001 şi cu o experienţă de peste 15 ani.

 

Avem peste 500 de auditori competenţi ISO 14001 pe domeniul dumneavoastră de activitate în toată lumea. Aceştia contribuie cu experienţa lor unică pentru reuşita şi îmbunătăţirea demersului dumneavoastră.

 

Cu AFNOR Certificare beneficiaţi de o colaborare locală datorită celor 14 delegaţii pe teritoriului Franţei şi a prezenţei în peste 90 de ţări.

 

 

Certificări combinate

Vă propunem certificarea ISO 14001 combinată cu alte certificări de sisteme de management :

 
 • ISO 9001,
 • ILO OSH,
 • OHSAS 18001,
 • ISO TS 16949,
 • EN 9100,

 

Acces | Menţiuni legale | Contact