Acasă > ISO 27001

Mărit text Reducerea text Display:

 

Securitatea Informaţiei


ISO 27001

Prezentare

 
 

Certificarea ISO/IEC 27001 :2005 răspunde unor pieţe din ce în ce mai competitive, cerinţelor clienţilor referitoare la securitate şi la utilizarea inteligenţei economice în organizaţii.

Informaţia este un capital esenţial în cadrul unei organizaţii şi poate deveni de importanţă strategică în funcţie de natura şi conţinutul ei.

 

 

Certificarea are ca scop demonstrarea capacităţii unei organizaţii de a:

 

 • identifica informaţiile cruciale,
 • defini măsurile de protecţie adecvate,
 • pune în aplicare un sistem de management al securităţii informaţiei coerent şi eficace.
 

Încadrat de standardul de referinţă ISO/IEC 27002 (denumit anterior ISO/IEC 17799) «Codul de bună practică pentru gestionarea securităţii informaţiei » şi de liniile directoare ale OCDE din iulie 2002, standardul ISO/IEC 27001 necesită realizarea unei analize minime de riscuri, definirea unei politici de securitate, acţiuni de îmbunătăţire,…

 

Procesul de certificare

Pentru succesul certificării ISO/IEC 27001, AFNOR Certificare vă propune o metodă completă şi progresivă :

 

 • Interviul şi colectarea informaţiilor referitoare la organizaţia, mediul şi sistemul dumneavoastră de management,
 • Realizarea auditului de certificare,
 • Etapa 1 : analiza prealabilă a elementelor esenţiale ale sistemului de management,
 • Etapa 2 : auditul activităţilor şi practicilor dumneavoastră prin efectuarea de interviuri, revizuiri de indicatori, etc.
 • Redactarea unui raport de audit,
 • Luarea deciziei de certificare,
 • Emiterea certificatului pentru 3 ani,
 • Realizarea auditurilor de supraveghere, anual sau semestrial.

 

Beneficii

Pe termen scurt, certificarea ISO/IEC 27001 vă asigură:

 

 • identificarea amenintărilor şi pericolelor structurii dumneavoastră,
 • garantarea conformităţii cu legislaţia naţionala şi internaţională,
 • creşterea încrederii clienţilor,
 • diferenţierea faţă de concurenţii dumneavoastră,
 • responsabilizarea colaboratorilor dumneavoastră.
 

Pe termen lung, certificarea vă asigură :

 

 • punerea în aplicare a unui plan de continuitate a activităţilor,
 • identificarea gestionării costurilor legate de securitate,

 

Cui se adresează acest serviciu?

Certificarea ISO/IEC 27001 se adresează tuturor organizaţiilor, oricare ar fi domeniile lor de activitate cu un accent deosebit pe noile tehnologii.

 

Acces | Menţiuni legale | Contact