Acasă > ISO 9001

Mărit text Reducerea text Display:

 


ISO 9001

 

Prezentare produs

Potrivită oricărei înterprinderi, indiferent de mărimea sau domeniul său de activitate, ISO 9001 defineşte exigenţele aplicabile managementului calităţii pentru realizarea produselor şi/sau serviciilor plasând clientul în centrul preocupărilor voastre.

 

Certificarea AFAQ ISO 9001 vă permite poziţionarea pe pieţele internaţionale. Dacă renunţaţi la aceasta nu veţi convinge întreprinderile străine, mai ales cele din ţări cu costuri scăzute de producţie cum ar fi India sau China, să vină să cucereasca pieţele dumneavoastră, mai ales într-un context global deprimat, factor care determină creşterea concurenţei.

 

La nivelul organizaţiei, demersul certificării AFAQ ISO 9001 vă permite de asemenea să evaluaţi riscurilor potenţialelor nereuşite şi să le reduceţi înainte ca acestea să fie observate de clienţi sau de alte părţi interesate.

 

Dar care este rentabilitatea unui demers Calitate ? Este dificil de estimat. Totuşi, costul non-calităţii, împreună cu reparaţiile produselor şi a produselor nevândute, pot deveni foarte mari, poate chiar fatale,…

 

Certificarea AFAQ ISO 9001 vă permite deci să anticipaţi evoluţiile sectorului dumneavoastră, să fiţi mai competitivi, să optimizaţi costurile de producţie şi să conduceţi întreprinderea în totală armonie.

 

Deci: analizaţi şi apreciaţi…în mod pozitiv !

 

 

Mod de lucru pentru certificare

 

Pentru a vă susţine în demersul dumneavoastră de certificare, vă propunem o metodologie simplă şi experimentată:

Contact

Luaţi legătura cu noi prin apel telefonic la numărul 0212693417/18 sau prin completarea formularului « Cerere informaţii » prin care ne prezentaţi proiectul dumneavoastră. Unul dintre consilierii noştri va lua legătura cu dumneavoastră pentru a clarifica cerinţele. În scurt timp veţi primi o propunere detaliată a costurilor şi a termenelor estimate.

 

Pregătirea !

 

Înainte de a se trece la faza de audit, este utilă o revizuire a ansamblului de puncte tari şi puncte slabe ale organizaţie dumneavoastră pentru o eventuală corecţie a ultimelor aspecte ale demersului.

 

Prin solicitarea unei Vizite de evaluare , se va face un pre-diagnostic care vă pregăteşte pentru auditul de certificare care va avea loc.

 

Certificarea !

 

Cu caracter contractual, vă acordăm un agent tehnico-comercial care vă însoţeşte permanent în toate proiectele legate de certificare. El reprezintă principalul dumneavoastră element de contact.

 

Pe teren, unul dintre auditorii noştri va merge la dumneavoastră pentru a analiza activităţile şi practicile organizaţiei cu ajutorul întrevederilor, a analizei indicatorilor….Şi dacă aveţi îndoieli asupra competenţelor acestuia vă asigurăm că desemnăm numai persoane al căror domeniu de expertiză este corespunzător sectorului dumneavoastră de activitate.

 

În plus, fiecare dintre auditorii noştrii este evaluat în mod regulat, pentru a ne asigura că vă oferă cele mai bune servicii. La finalul vizitei, el va redacta un raport care vă permite concretizarea punctelor tari şi a punctelor slabe şi apoi luarea unei decizii cu privire la certificarea dumneavoastră AFAQ ISO 9001.

 

Concluzia este pozitivă? AFNOR Certificare vă acordă certificatul care defineşte perimetrul certificării dumneavoastră şi codurile web de acces spaţiului dumneavoastră de « client ». În acest spaţiu, veţi găsi regulile de utilizare ale mărcii de certificare şi menţiunea care trebuie aplicată pe suporturile de comunicare, rapoartele de audit, etc.

 

Urmarea?

 

Auditorul dumneavoastră revine anual, chiar semestrial pentru a urmări sistemul dumneavoastră de management. Aceste intervenţii reprezintă momente importante care vă permit evaluarea progresului dumneavoastră.

 

În plus, AFNOR Certificare vă informează despre actualitatea certificatului dumneavoastră prin intermediul manifestărilor noastre în regiuni , a buletinelor de informare , reţelei sociale , revistei Acţiune & Performanţă , şi despre spaţiul dumneavoastră de «client» securizat

 

La finalul ciclului de trei ani, puteţi, de asemenea, să vă reînnoiţi certificatul fără nicio problemă !

 

 

De ce să alegeţi o certificare ?

Serviciile noastre de certificare acreditate şi recunoscute pe plan internaţional vă pot ajuta să obţineţi un profit maxim ca urmare a implementării sistemului calităţii.

 

Oferiţi încredere clienţilor dumneavoastră

Noua versiune a standardului ISO 9001 este orientată spre procese, ceea ce înseamnă că această normă poate să identifice şi să reflecte nevoile organizaţiei dumneavoastră.

Ea defineşte calitatea ca fiind un atu ce oferă încredere clientului dumneavoastră şi se axează pe satisfacerea nevoilor clientului.

De mulţi ani ne implicăm în această abordare bazată pe procese în materie de management al calităţii - de ce să nu profitaţi de experienţa noastră aprofundată în acest domeniu?

 

Îmbunătăţirea performanţei

Calitatea începe de la dumneavoastră şi numai dumneavoatră împreună cu membrii organizaţiei sunteţi în măsură să vă asiguraţi că sistemul de management funcţionează la capacitate maximă.

Totuşi, un evaluator independent poate studia procesele dumneavoastră şi poate sublinia aspecte pe care dumneavoastră poate nu le-aţi remarcat. Evaluatorii noştri sunt toţi experţi in domeniul lor de certificare şi sunt la dispoziţia dumneavoastră pentru a vă oferi beneficiile unei experienţe considerabile dobândită de-a lungul anilor.

 

În zilele noastre, noţiunea de calitate determină toate aspectele unei societăţi implicând nu numai produsele ci şi personalul şi procesele. Un sistem de management al calităţii foarte performant răspunde la nevoile unei organizaţii şi aduce cu sine beneficii comerciale reale.

 

Beneficii

Certificarea AFAQ ISO 9001 vă permite:

 

în intern:

 
 • măsurarea performanţei şi progresului dumneavoastră,
 • optimizarea funcţionării interne ca urmare a ameliorării continue,
 • omogenizarea practicilor din cadrul întregii întreprinderi,
 • dezvoltarea competenţelor colaboratorilor dumneavoastră,
 • punerea în aplicare a managementului de proiect,
 • reducerea costurilor de non-calitate,
 • implicarea echipelor într-un proiect comun.

 

în extern :

 
 • oferirea de produse şi servicii adecvate cerinţelor de calitate ale clienţilor dumneavoastră,
 • ameliorarea satisfacţiei clienţilor ca urmare a unei mai bune înţelegeri a aşteptărilor lor,
 • deţinerea unui avantaj comercial pentru creşterea comeptitivităţii,
 • deschiderea de noi pieţe, datorită certificatului de nivel internaţional,
 • întărirea încrederii părţilor interesate (clienţi, furnizori, colectivităţi…),
 • valorizarea şi recunoaşterea angajamentului dumneavoastră pentru calitate.

 

De ce să alegeţi AFNOR Certificare ?

Dacă alegeţi AFNOR Certificare veţi profita de o imagine durabilă. Cu ajutorul mărcilor AFAQ, NF şi al eco-mărcilor beneficiaţi de renumele unor mărci recunoscute atât de profesionişti cât şi de marele public.

 

Cu mai mult de 65 000 de amplasamente certificate, de toate mărimile şi din toate domeniile, AFNOR Certificare este primul organism de certificare din Franţa. De mai mult de 20 de ani, suntem alături de întreprinderi şi instituţii în demersurile lor « Calitate ». Prezenţa noastră internaţională ne permite să vă sprijinim în punerea în aplicare a demersurilor, la scară mondială.

 

Unul dintre punctele forte recunoscute ale AFNOR Certificare este atenţia deosebită pe care o acordă nevoilor şi obiectivelor clienţilor săi. Pentru aceasta, vă propunem o abordare personalizată a certificării, respectând specificitatea dumneavoastră.

 

Auditorii noştrii sunt experimentaţi în toate domeniile de activitate, atât în industrie cât şi în servicii. Ei vă vor aduce experienţa lor pentru succesul demersului dumneavoastră şi vor presta un serviciu cu o reală valoare adăugată.

După mai mulţi ani abordarea calităţii evoluează către dispoziţii concrete şi pragmatice, şi nu către o supra-documentare. Auditorii AFNOR favorizează profesiunea întreprinderii auditate şi se asigură că sistemul existent este un instrument în serviciul performanţei.

 

Şi pentru a merge mai departe în demersul de îmbunătăţire, dispunem de o largă paletă de servicii sectoriale sau specifice legate de standardul ISO 9001.

 

Acces | Menţiuni legale | Contact