Acasă > OHSAS 18001

Mărit text Reducerea text Display:

 

Securitatea muncii


OHSAS 18001

industrie

Sănătatea şi securitatea în muncă sunt, în ziua de azi, preocupări majore în societatea noastră. Organizaţiile au nevoie de instrumente care să le permită un demers continuu şi structurat, care să se sprijine pe evaluarea riscurilor. Sistemele de management ale sănătăţii şi securităţii în munca (SMSSM) sunt cele care stau la baza lor.

 

OHSAS 18001 :2007 răspunde organizaţiilor care doresc să aibă un standard de certificare a sistemelor de management a sănătăţii şi securităţii în muncă, întocmai ca ISO 14001 pentru mediu.

 
 

Cerere ofertă on line

Prezentarea produsului OHSAS 18001

Bazat pe conceptul ciclului DEMING denumit « PDCA » (Plan-Do-Check-Act), acest standard permite unei organizaţii :

 
 • elaborarea politicii în domeniu de Sănătate şi Securitate în Muncă (SSM),

 • stabilirea obiectivelor şi a proceselor pentru atingerea angajamentelor fixate în politică,
 • luarea de măsuri necesare îmbunătăţirii performanţelor,
 • prezentarea de dovezi ale conformităţii sistemului cu cerinţele standardului OHSAS 18001.

 

Procesul de certificare

Începând cu 1 iulie 2009, OHSAS 18001 :2007 este singura versiune în vigoare a standardului de management.

 

Derularea procesului de certificare OHSAS 18001 :

 

 • Audit etapa 1: analiza elementelor SMSSM (riscuri, urmărirea conformităţii legislative, audit intern, analiza de management, definirea planului de audit....)
 • Audit etapa 2 : auditul implementării SMSSM (interviuri, …)
 • Luarea deciziei de către experţii AFNOR Certificare calificaţi (bazată pe raportul de audit)
 • Eliberarea certificatului
 • Auditul de supraveghere anual: durabilitatea SMSSM
   

După 3 ani : reînnoirea certificatului (contract)

 

Beneficii

Certificarea OHSAS 18001 reprezintă răspunsul la provocările legislative, sociale şi economice şi permite:

 

Reducerea accidentelor de muncă

 

Îmbunătăţirea productivităţii, reducerea costurilor prin gestionarea riscurilor legate de securitatea personalului

 

Scăderea riscului penal în caz de accident

 

Integrarea prevenirii riscurilor SSM la toate nivelurile organizaţiei, prin implicarea conducătorilor şi a personalului în acest demers.

 
 

De ce să alegeţi AFNOR Certificare ?

 • AFNOR Certificare este lider pe piaţa franceză în certificarea OHSAS 18001 de mai mult de 10 ani; este primul certificator din Franţa care a eliberat un certificat OHSAS 18001 în anul 2000.

   
 • Auditori calificaţi: în plus faţă de calificarea lor specifică pe standardul de referinţă, auditorii AFNOR Certificare sunt înainte de toate specialişti în sectoarele şi specializările dumneavoastră, astfel încât lua mai bine în considerare aşteptările dumneavoastră. Cunoaşterea standardelor de referenţă (Calitate, Securitate, Mediu) le permite intervenirea în audituri combinate.

   

 

Acces | Menţiuni legale | Contact