Acasă > Publicaţii

Mărit text Reducerea text Display:

 

Publicaţii

Publicaţii

AFNOR Publicaţii este o editură de sine stătătoare. Poziţia sa este aceea a unui edituri de soluţii de informaţii profesionale standardizate şi reglementate.

Caracterul de specialist în lumea publicaţiilor trebuie să fie înţeles în sensul larg. Într-adevăr, AFNOR Publicaţii investeşte tot mai mult în domeniul lucrărilor destinate publicului larg.

Clienţii AFNOR Publicaţii au acces la toate standardele franceze, dar şi la standardele din întreaga lume. Ei profită, de asemenea, de situaţia privilegiată a grupului AFNOR, considerată drept unul dintre marii actori ai sistemului de standardizare francez, european şi internaţional.

Cererea clientului este tot mai mult orientată către servicii personalizate. Pentru a le satisface, AFNOR Publicaţii oferă un serviciu de Internet sau telefonic care permite clientului să fie în contact direct cu inginerii grupului din departamentele de documentare, pentru a se orienta în universul standardelor şi pentru a beneficia de o informare pertinentă şi de calitate.

Evenimentul de reglementare fiind cadenţat pe un ritm mult mai rapid decât cel necesar elaborării unui standard sau a unui referenţiaal, AFNOR Publicaţii propune o ofertă tip presă de primă clasă pentru tratarea la nivel important a actualităţii de standardizare şi de management. Aceasta este accesibilă pe suport de hârtie, având, printre altele, constrângeri lunare, dar şi prin scrisori electronice şi un blog actualizat zilnic.

Fiind bineînţeles în pas cu vremurile, AFNOR Publicaţii a ales de timpuriu să dematerializeze bogatele sale baze documentare de mai mult de 33 000 de referinţe. În 2008, de asemenea a lansat noua sa versiune a instrumentului său de gestiune documentară în linie, Saga Web. Abonaţii acestui site au acces nelimitat la peste 125 000 de referinţe de standarde şi reglementări grupate în 1150 de rubrici sectoriale.

Cu un total de peste 34 000 de clienţi care-şi reînnoiesc încrederea în fiecare an, AFNOR Publicaţii confirmă locul său de prim editor francez de soluţii şi servicii informaţionale profesionale al standardelor şi reglementărilor.

 

Servicii de informare

AFNOR Publicaţii dispune de ansamblul de informaţii referinţă în standardizare, reglementare şi certificare. Reţeaua sa implică nu numai realizarea de documente franceze, dar şi a celor care provin din instanţele europene şi internaţionale.

Echipele AFNOR Publicaţii au ca sarcină selectarea, gestionarea, indexarea şi actualizarea ansamblului acestor informaţii, precum şi a celor care provin de la alte organisme de standardizare străine, pentru a oferi un acces multi suport clienţilor şi abonaţilor săi. În funcţie de cerinţele şi obiceiurile lor de muncă, aceştia beneficiază de o gamă de produse, complete şi didactice în acelaşi timp, începând de la achiziţia de standarde unitare până la integrarea unui cadru normativ de monitorizare în propriul lor sistem Internet sau Intranet.

Linia editorială a AFNOR Publicaţii nu se axează doar pe cultura auditului, a calităţii, a riscurilor, a metrologoiei, a securităţii, a dezvoltării durabile sau a certificării. Ea se dezvoltă, de asemenea, şi în domenii cum ar mentenanţa, domeniul agroalimentar, sănătatea, informatica, mediul înconjurător sau constructii şi lucrări publice.

AFNOR Publicaţii se adresează întregului public, ea fiind prima editură franceză de soluţii şi servicii profesionale de informare desprea standarde şi reglementări.

 

Publicaţii

Eficacitatea publicaţiilor AFNOR este rezultatul unei politici editoriale care combină conţinutul original al documentelor de referinţă şi prezentarea lor pedagogică, interpretată de autori practicanţi recunoscuţi.

AFNOR Publicaţii amplifică oferta sa, pornind de la standarde, prin culegeri, studii sau dosare de actualizat. AFNOR Publicaţii oferă lucrări mai generale unde se abordează teme transversale cum ar fi trasabilitatea sau calitatea în servicii, fără a neglija micile ghiduri practice care ar putea în aproximativ cincizeci de pagini să estimeze, de exemplu, costul unui demers de certificare.

Într-o lume în care riscurile externe sunt numeroase, AFNOR Publicaţii aduce soluţii reale şi metode pentru a ajuta managerii în luarea deciziilor. Prin vocaţia sa încorporată în ritmul de schimbare, grupul îşi ţine partenerii, clienţii, membrii şi abonaţii informaţi cu ajutorul revistei Enjeux şi a blogului Enjeux, adevărate referinţe în materie de monitorizare şi inteligenţă economică.

 

Abonamente şi soluţii on line

AFNOR Publicaţii propune formule de abonament adaptate cerinţelor tuturor profesiunilor. Acestea permit, prin intermediul accesului rezervat la Internet sau la CD-uri actualizate lunar, accesul la textul standardelor şi consultarea bazelor documentare.

Saga Web este un site rezervat. Acesta permite abonaţilor accesul la standarde şi la reglementări în text integral multilingv, nu numai pe baza colecţiilor AFNOR, ISO, CEI ci şi a numeroaselor colecţii din străinătate.

Saga intranet permite consultarea textului integral al colecţiilor AFNOR, ISO, CEI precum şi a informaţiile bibliografice ale reglementărilor franceze şi europene, în mod direct pe reţeaua intreprinderii abonate.

Peinorm-on line sau pe DVD- este instrument de monitorizare prin excelenţă: prima bază dedate bibliografică mondială asupra referinţelor textelor reglementărilor şi standardelor naţionale, europene şi internaţionale.

Biblioteca virtuală- AFNOR BiVi- reprezintă baze de cunoaştere unice adunate din literatura tehnică, standarde în text integral şi reglementări, actualizări continui ale meseriilor referitoare la calitate şi metrologie, funcţii documentare,…...

Cu Intr@normes, intreprinderea pune la dispoziţia interna referenţialul standard şi reglementar pe măsura.

Pentru a evalua şi a valorifica performanţa acţiunilor pe care o organizaţie le pune în aplicare, OK Pilot este instrumentul care permite auto-evaluarea conform standardului ales.

În sfârşit Préventéo permite prin intermediul unei platforme informatice on-line şi a serviciilor conexe controlul conformităţii reglementare a organizaţiei sale pe teme de sănătate, securitate şi mediu înconjurător.

Pentru abonat reprezintă nu numai garanţia că poate dispune de informaţii fiabile şi actualizate în mod continuu, dar şi posibilitatea de a-şi organiza propriul său sistem de resurse documentare.

 

Acces | Menţiuni legale | Contact