Acasă > Standardizare

Mărit text Reducerea text Display:

 

Standardizare

Standardizare

Importanţa standardelor în viaţa noastră cotidiană este nebănuită! Dincolo de produse şi echipamente industriale, standardizarea acoperǎ domenii noi : servicii, riscuri, management… şi implicǎ ȋntotdeauna din ce în ce mai mulţi actori: colectivitǎţi locale, asociaţii de consumatori, profesii liberale, artizani,…. Standardizarea, legată direct de mondializarea pieţelor, este o miză importantă în societăţile noastre de mâine. Iar AFNOR, în calitate de reprezentant francez în cadrul organizaţiilor de standardizare europeană şi internaţională, se pune în serviciul inovării, performanţei şi dezvoltării durabile ale întreprinderilor şi societăţii civile.

 

Generalităţi

AFNOR Standardizare are misiunea de interes general de a fi operatorul central al sistemului francez de standardizare. Aptitudinea sa este aceea de a anticipa necesitatea unor standarde şi de a asigura adaptarea lor constantǎ la cerinţele pieţelor.

Activitatea sa se sprijină pe metoda consensului, al cărui rezultat final îl reprezintă reuşita intereselor particulare şi a interesului colectiv.

AFNOR Standardizare revizuieşte nevoile de standardizare, elaboreazǎ strategiile destandardizare, coordoneazǎ şi orienteazǎ activitatea a 25 de Birouri de standardizare, se asigurǎ cǎ toate pǎrţile interesate sunt reprezentate în comitetele de standardizare, organizeazǎ anchete publice, omologheazǎ standardele franceze.

Dincolo de activitatea sa la nivel francez, AFNOR Standardizare este membrul francez al organismelor europene de standardizare (CEN) şi internaţionale (ISO) şi în această calitate apǎrǎ şi promoveazǎ poziţiile naţionale. Referirea la standarde în tranzacţiile comerciale, publice sau private la scarǎ naţionalǎ, europenǎ şi în special mondialǎ- 90% din activitǎţile de standardizare se realizeazǎ la nivel internaţional- dau acces la pieţe.

 

Valoare adǎugatǎ

Standardele uşureazǎ libera circulaţie a produselor pe piaţǎ favorizând interoperabilitatea şi comparabilitatea produselor şi serviciilor. Standardele contribuie la competitivitatea şi la deschiderea internaţionalǎ a intreprinderilor care aleg sǎ le punǎ în aplicare. În egalǎ mǎsurǎ, standardele oferǎ, conducǎtorilor de intreprinderi, un rǎspuns la întrebǎrile legate de fiabilitatea relaţiei client/furnizor precum şi de gestionarea riscurilor şi de securitate.

Prin definirea unui nivel de calitate şi siguranţǎ al produselor sau serviciilor, standardele permit o raţionalizare a producţiei sau a activitǎţii. Utilizarea de produse conforme, compatibile sau interschimbabile reduc considerabil riscurile de devalorizare a stocurilor.

Pentru consumatori, conformitatea cu standardele este sinonimǎ cu siguranţa produselor şi a echipamentelor, sinonimǎ de asemenea cu calitatea şi fiabilitatea unui serviciu.

 

Rolul internaţional

Organismele de standardizare europene şiinternaţionale sunt, CEN (Comitetul European de Standardizare) şi ISO (Organismul Internaţional de Standardizare). AFNOR este reprezentantul francez al celor douǎ organisme.

Se noteazǎ ca standardele europene anuleazǎ şi înlocuiesc în mod sistematic standardele naţionale ale ţǎrilor membre CEN. Nu este neapǎrat cazul pentru standardele internaţionale.

Rolul AFNOR este de a participa la lucrǎrile europene şi internaţionale. Prin votul sǎu, AFNOR apǎrǎ poziţiile franceze în cadrul comitetelor tehnice şi în toate comitetele însărcinate cu marile orientări politice. AFNOR este de asemenea structura francezǎ cea mai informatǎ despre tot ce se întâmplǎ în lume în materie de standardizare şi reglementare.

 

Acces | Menţiuni legale | Contact