Acasă > Cine suntem?

Mărit text Reducerea text Display:

 

Despre Grupul AFNOR

Cine suntem?

AFNOR este un grup internaţional de servicii organizat în jurul a 4 domenii mari de competenţe : standardizare, certificare, editare specializatǎ şi instruire.

Particularitatea sa în misiunea de standardizare este aceea de a fi in serviciul interesului general, deşi exercită o parte din activităţile sale în domeniul competitiv.

Competenţele sale sunt atuuri fundamentale puse la dispoziţia a celor peste

75 000 de clienţi, repartizaţi în 90 de ţări.

Grupul AFNOR contribuie de peste 80 de ani în procesele de reglementare voluntară, de cercetare permanentă ţinând seama de interesele tuturor actorilor socio-economici dornici de a acţiona în conformitate cu standardele. Din această perspectivă, valori precum imparţialitatea, cercetarea adecvată şi inovaţia sunt fundamentale.

Domeniul de expertiză al grupului se extinde actualmente asupra bunurilor materiale şi intangibile cu care societatea noastră activează sau pe care le creează în fiecare zi, ca de exemplu accesibilitatea, diversitatea, responsabilitatea socială fără a uita calitatea, riscul, mediul înconjurător, dezvoltarea durabilă

Grupul poate să răspundă solicitărilor oricărei organizaţii. Acestea pot fi o şcoală, un individ, o administraţie, o colectivitate, o intreprindere sau o asociaţie. Acţionând în centrul unei reţele de experţi (profesionişti implicaţi în standardizare, auditori, formatori, autori), sau de parteneri- servicii de stat, autorităţi locale teritoriale, reţele consulare, organizaţii profesionale, actori ai societăţii civile, şcoli, universităţi- grupul AFNOR ştie să reunească actorii şi competenţele necesare pentru a descoperi şi a dezvolta soluţii.

Pe plan strict comercial, societăţile grupului ocupă primul loc în domeniile lor de activitate.

 

Cifre Cheie

Cifră Afaceri : 134 M€ (pe 31/12/12)

Effectiv : 1200 angajaţi dintre care 300 la nivel internaţional

13 delegaţii regionale

28 de sucursale în lume

Relaţii comerciale cu 90 de ţări

50 000 de clienți

20 000 de actori implicaţi în standardizare

1 800 auditori şi formatori

 

Societăţile Grupului

AFNOR Standardizare identifică nevoile, elaborează strategia standardizării, coordonează şi orientează activitatea birourilor de standardizare, se asigură că toate părţile interesate de un standard participă la dezbateri, organizează anchete publice şi asigură recunoaşterea standardelor.

AFNOR Certificare, care emite mărcile cele mai cunoscute din domeniu- NF şi AFAQ- este unul dintre puţinii jucători de pe piaţă capabil să sprijine clienţii, de la definirea proceselor cel mai bine adaptate strategiei lor şi până la gestionarea acestora la scară naţională şi internaţională.

AFNOR Competenţe este liderul francez al instruirilor în managementul calităţii, al siguranţei şi mediului înconjurător. Cei 16 300 de stagiari anuali sunt o dovadă a credibilităţii metodelor sale de instruire.

AFNOR Publicaţii oferă un catalog multi suport, pe hârtie, CD, DVD, Intranet şi Internet. Cu cele 566 de titluri şi un fond documentar de 34 858 referinţe de standarde, AFNOR Publicaţii se adresează oricărui tip de public.

 

Valori

Grupul AFNOR menţine o privire obiectivă asupra realităţii economice şi sociale a mediului nostru înconjurător. La ce se referă? Pe o parte, sunt cei care produc şi vând. Pe altă parte, sunt clienţii.

Primii garantează calitatea produselor sau serviciilor lor, gestionând costurile în vederea îmbunătăţirii competitivităţii. Procesul de achiziţionare de către clienţi se face într-un domeniu larg în care se confundă, în mod subiectiv, ofertele variabile în funcţie de preţ, calitate, oportunitate şi marketing. De aceea, consumatorii şi profesioniştii cer referinţe obiective care să-i asigure atât de valorea achiziţie lor, cât şi de impactul acesteia asupra societăţii şi mediului.

Obiectivul grupului este acela de a dobândi bunuri şi servicii micşorând costurile şi riscurile, în condiţiile celor mai bune preţuri, termene de livrare, calitate şi servicii necesare pentru grup şi clienţii săi.

Munca grupului AFNOR constă în a oferi producătorilor instrumente care ofere siguranţă clienţilor lor. Este deci firesc, ca şi ei să-şi aplice normele de conduită socială în toate relaţiile lor sociale, economice sau cu mediul înconjurător.

 

Acces | Menţiuni legale | Contact