Acasă > Domeniul dumneavoastră de interes

Mărit text Reducerea text Display:

 

Domeniul dumneavoastră de interes

Domeniul dumneavoastră de interes

 

AFNOR Groupe este unul dintre principalii prestatori de servicii în materie de standarde internaţionale şi proiecte sectoriale privind:

 
Publicaţii şi Standarde
Publicaţii şi Standarde
 

Certificare integrată

Raţionalizarea proceselor din cadrul societăţii dumneavoastră

Conceptul de risc este întâlnit la calitate, la mediu, dar şi la sănătate şi securitate ocupaţională. Este evident că utilizarea a trei sisteme de management luate separat în cadrul unei singure organizaţii necesită mult timp, costă mult şi este mai puţin eficace. Integrarea sistemelor dumneavoastră de management vă permite să eliminaţi orice repetitie procedurală, să vă armonizaţi obiectivele şi să reduceţi costurile.

 

Ce înseamnă un sistem de management integrat ?

Un sistem de management integrat (SMI) reprezintă mai multe sisteme de management care ar putea fi luate separat dar care sunt adunate pentru a constitui un sistem unic. De exemplu, certificarea ISO 9001 poate fi combinată cu certificarea ISO 14001. Un sistem de management este integrat atunci când cel puţin două sisteme din trei (calitate, mediu, sănătate şi securitate) sunt integrate.

 

Reducerea riscurilor, îmbunătăţirea performanţei

Dacă aveţi două sau trei sisteme de management, AFNOR vă poate ajuta. Noi combinăm auditurile pentru sistemele integrate, ceea ce vă va economisi timp şi bani, şi vă va permite totodată să găsiţi cele mai bune soluţii pentru a satisface nevoile specifice ale societăţii.

 

Audit

Auditori specializaţi

Dispunând de experienţă şi de o cunoaştere aprofundată a activităţii dumneavoastră, auditorii noştri abordează problemele ambientale, ce sunt unice fiecărei organizaţii. Ei vă vor ajuta să identificaţi domeniile ce pot fi îmbunătăţite şi interacţiunile potenţiale cu celelalte sisteme de management (de exemplu: calitate), cu scopul de a vă îmbunătăţii procesele într-un mod mult mai coerent şi mai eficace.

 

Recrutare auditori

AFNOR ROMANIA face parte din AFNOR Groupe, unul dintre primele organisme de certificare din lume. Dorim să oferim clienţilor noştri servicii de calitate, bazate pe cunoştiinţe solide şi experienţă în domeniile pe care le audităm. In contextul dezvoltării activităţii noastre, suntem intr-o continuă căutare de noi colaboratori, auditori şi responsabili de audit calificaţi pentru standardele generice ale gamei ISO (9001, 14001, 20000, 27001, 22000) şi cele specifice (ISO/TS 16949, EN 9100).

Dacă doriţi să obtineţi mai multe informaţii, contactaţi-ne la coordonatele existente pe site.

 

Calitate

De ce o certificare ?

Serviciile noastre de certificare acreditate şi recunoscute pe plan internaţional vă pot ajuta să obţineţi un profit maxim ca urmare a implementării sistemului calităţii.

 

Oferiţi încredere clienţilor dumneavoastră

Noua versiune a standardului ISO 9001 este orientată spre procese, ceea ce înseamnă că această normă poate să identifice şi să reflecte nevoile organizaţiei dumneavoastră.
Ea defineşte calitatea ca fiind un atu ce oferă încredere clientului dumneavoastră şi se axează pe satisfacerea nevoilor clientului.
De mulţi ani ne implicăm în această abordare bazată pe procese în materie de management al calităţii - de ce să nu profitaţi de experienţa noastră aprofundată în acest domeniu ?

 

Îmbunătăţirea performanţei

Calitatea începe de la dumneavoastră şi numai dumneavoatră împreună cu membrii organizaţiei sunteţi în măsură să vă asiguraţi că sistemul de management funcţionează la capacitate maximă.
Totuşi, un evaluator independent poate studia procesele dumneavoastră şi poate sublinia aspecte pe care dumneavoastră poate nu le-aţi remarcat. Evaluatorii noştri sunt toţi experţi in domeniul lor de certificare şi sunt la dispoziţia dumneavoastră pentru a vă oferi beneficiile unei experienţe considerabile dobândită de-a lungul anilor.
În zilele noastre, noţiunea de calitate determină toate aspectele unei societăţi implicând nu numai produsele ci şi personalul şi procesele. Un sistem de management al calităţii foarte performant răspunde la nevoile unei organizaţii şi aduce cu sine beneficii comerciale reale.

 

Mediu şi Dezvoltare Durabilă

ISO 14001, EMAS şi Dezvoltare Durabilă

Certificarea ISO 14001 constitue dovada angajamentului organizaţiei dumneavoastră în procesul de îmbunătăţire continuă a perfomanţei în domeniul protecţiei mediului şi a conformităţii cu politica declarată. În acelaşi timp, aceasta oferă avantaje financiare importante în ceea ce priveşte îmbunătăţirea performanţei şi minimalizarea deşeurilor.

 

Îmbunătăţirea mediului dumneavoastră de activitate

Certificarea ISO 14001, aplicabilă organismelor de toate tipurile şi mărimile, asigură un mecanism dinamic în vederea dezvoltării unui sistem de management pe mediu eficace. AFNOR oferă o certificare acreditată şi recunoscută la nivel internaţional.

 

EMAS

Reglementarea Proiectului EMAS (sistem de management de mediu şi de audit) aprobat de către Consiliul Uniunii Europene necesită punerea în aplicare a unui sistem de management ambiental. Proiectul este voluntar şi necesită o declaraţie de probitate ambientală ce poate fi verificată de către un Verificator acreditat. În anumite cazuri, certificarea EMAS poate avea ca rezultat o procedură simplificată a verificării declaraţiei ambientale.

 

Sănătate şi Securitate

Îmbunătăţirea sănătăţii în cadrul organizaţiei dumneavoastră

 

Sănătatea şi Securitatea acoperă o gamă largă de probleme ce pot avea repercursiuni asupra fiecărei persoane la locul de muncă. Certificarea OHSAS 18001 poate ajuta la abordarea acestor probleme în mod organizat pentru a nu se omite nici un aspect.

 

Legea Sănătăţii şi a Securităţii prevede ca angajatorii şi patronii să se asigure în permanenţă, pe cât este posibil, de sănătatea, securitatea şi bunăstarea tuturor angajaţilor. Tot angajatorilor le revine în mod obligatoriu sarcina să se asigure că activităţile angajaţilor lor nu prezintă nici un risc pentru altcineva.

 

Gestiunea eficace a riscurilor legate de Sănătate şi Securitate contribuie la :

Maximizarea bunăstării şi a productivităţii tuturor persoanelor care lucrează în cadrul organizaţiei. Evitarea riscului ca angajaţii să se rănească, să se îmbolnăvească, să fie omorăţi în urma activităţilor la locul de muncă.

 

Îmbunătăţirea renumelui organizaţiei în ochii clienţilor, ai concurenţei, ai furnizorilor, a celorlaltor părţi implicate şi în ochii întregii comunităţi. Evitarea incidentelor ce prejudiciază cifra de afaceri sau rentabilitatea. Încurajarea unui raport mai bun cu întreprinzătorii şi a efectuării activităţilor într-un mod cât mai eficace. Micşorarea probabilităţii de reclamaţii şi de sancţiuni corespunzătoare.

 

Acces | Menţiuni legale | Contact