Acasă > Menţiuni legale

Mărit text Reducerea text Display:

 

Menţiuni legale

Menţiuni legale

AFNOR (Asociaţia franceză de standardizare)

Copyright © 2011, Toate drepturile rezervate.

11, rue Francis de Pressensé 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex
Tel.: +33 (0)1 41 62 80 00. Fax: +33 (0)1 49 17 90 00

Director publicaţii: Olivier Peyrat, director general AFNOR

 

1. Informaţii cu caracter personal

Colectarea informaţiilor cu caracter personal

AFNOR colectează informaţii cu caracter personal în special prin intermediul formularelor, bonurilor de comandă şi al formularelor de înscriere. Conform articolelor 38, 39 şi 40 ale Legii privind prelucrările de date şi drepturile omului nr. 78-17 din 6 ianuarie 1978 cu modificările din august 2004, aveţi dreptul de acces, de opoziţie, de ştergere şi de modificare a datelor care vă privesc. Pentru exercitarea acestui drept, scrieţi la adresa următoare: "AFNOR, în atenţia Responsabilului de sistemul de informaţii marketing comercial, 11, rue Francis de Pressensé - 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex".

 

Prelucrarea informaţiilor cu caracter personal

AFNOR prelucrează o bază de date ce conţine informaţii cu caracter personal care se pot referi la salariaţii, furnizorii de servicii, clienţii, membrii afiliaţi, partenerii săi... Aceste date sunt următoarele: - Denumirea firmei;- Adresă fizică/poştală/Internet;- Coordonate telefonice, fax, Email; - Sector de activitate (clasificare NAF[1], SIRET); - Număr salariaţi;- Cifră de afaceri;- Nume şi prenume interlocutori; - Titlu;- Funcţie;- Program de lucru (salariaţi);- Funcţie de reprezentare a personalului (salariaţi)- Competenţe/certificare/competenţe/vârstă (Consultanţi externi); - Centre de interes (Clienţi). Aceste date sunt destinate unor scopuri de prelucrare internă şi/sau externă sau de promovare a activităţilor de standardizare, de certificare, de consultanţă/formare şi/sau de informare ale AFNOR. Conform articolelor 38, 39 şi 40 ale Legii privind prelucrările de date şi drepturile omului nr. 78-17 din 6 ianuarie 1978 cu modificările din august 2004, aveţi dreptul de acces, de opoziţie, de ştergere şi de rectificare a datelor care vă privesc şi/sau de a vă opune transmiterii acestora către terţi. Pentru exercitarea acestui drept, scrieţi la adresa următoare: "AFNOR, în atenţia Responsabilului de sistemul de informaţii marketing comercial, 11, rue Francis de Pressensé - 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex".

 

Diseminarea de date cu caracter personal pe web

AFNOR poate fi obligată să disemineze informaţii cu caracter personal care vă privesc (nume şi prenume, denumirea firmei, coordonate, funcţie şi responsabilităţi) pentru: - diseminarea rapoartelor Comitetelor de Orientare Strategice; - programele de standardizare;- lista participanţilor la Comisiile de standardizare; - identitatea Preşedinţilor TC (Comitetului tehnic), Secretarilor TC/SC (Comitetului tehnic/Sub-comitetului) şi Coordonatorilor WG (Grupului de lucru). Înregistrarea acestor informaţii, în special în scopuri de prelucrare comercială, este strict interzisă şi este susceptibilă de a constitui o încălcare a dreptului AFNOR asupra bazelor sale de date. Conform articolelor 38, 39 şi 40 ale Legii privind prelucrările de date şi drepturile omului nr. 78-17 din 6 ianuarie 1978 cu modificările din august 2004, aveţi dreptul de acces, de opoziţie, de ştergere şi de rectificare a datelor care vă privesc şi/sau de a vă opune diseminării acestora către terţi. Pentru exercitarea acestui drept, scrieţi la adresa următoare: "AFNOR, în atenţia Responsabilului de sistemul de informaţii marketing comercial, 11, rue Francis de Pressensé - 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex".

 

Prelucrarea datelor de conectare

Din motive de siguranţă sau de estimare a frecventării site-ului său, AFNOR este obligată să înregistreze datele următoare: - dată, oră;- adresă IP (Protocol de Internet); - pagină(i) consultată(e)". Durata păstrării acestora este de trei (3) luni. O adresă IP reprezintă indirect o informaţie cu caracter personal. Conform articolelor 38, 39 şi 40 ale Legii privind prelucrările de date şi drepturile omului nr. 78-17 din 6 ianuarie 1978 cu modificările din august 2004, aveţi dreptul de acces, de opoziţie, de ştergere şi de rectificare a datelor care vă privesc. Pentru exercitarea acestui drept, scrieţi la adresa următoare: "AFNOR, în atenţia Responsabilului de sistemul de informaţii marketing comercial, 11, rue Francis de Pressensé - 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex".

 

Poşta electronică

Mesajele schimbate prin Email sau Zonele de discuţii conţin adresa dvs. electronică, care reprezintă, direct sau indirect, o informaţie cu caracter personal. Puteţi solicita în orice moment ştergerea adresei dvs. de poştă electronică scriind la adresa următoare: "AFNOR, în atenţia Responsabilului de sistemul de informaţii marketing comercial, 11, rue Francis de Pressensé - 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex".

 

[1] NAF - Clasificarea ocupaţiilor în Franţa

 

2. Proprietate intelectuală

Toate informaţiile care vă sunt furnizate pe serverul Web al AFNOR (documentele de pe site dar şi toate elementele create pentru site) sunt proprietatea AFNOR, a filialelor şi entităţilor sale afiliate şi sunt supuse legilor privind dreptul de autor din momentul în care sunt furnizate publicului pe acest server web. Copii ale documentelor de pe acest site nu pot fi făcute decât cu titlu informativ şi exclusiv pentru o singură utilizare strict personală. Nicio licenţă, niciun drept decât cel de a consulta site-ul, nu este conferit nimănui în privinţa drepturilor de proprietate intelectuală. Reproducerea documentelor de pe site este permisă în scopuri exclusiv informative pentru utilizare personală şi privată: orice reproducere şi orice utilizare de copii realizate în alte scopuri este interzisă în mod expres.

 

Dacă nu se menţionează altfel, denumirile sociale, logo-urile, produsele şi mărcile citate pe acest site web sunt proprietatea AFNOR. Menţionarea acestora nu acordă în niciun fel vreo licenţă sau vreun drept de utilizare a mărcilor respective, care nu pot fi aşadar utilizate fără consimţământul prealabil şi scris al AFNOR.

 

Sunt supuse acordului prealabil scris al AFNOR:

 

- extragerea, prin transfer permanent sau temporar, a totalităţii sau a unei părţi substanţiale calitativ sau cantitativ a conţinutului bazelor de date pe un alt suport, prin orice mijloc şi sub orice formă;
- reutilizarea, prin furnizarea către public, a totalităţii sau a unei părţi substanţiale calitativ sau cantitativ a conţinutului bazelor de date, oricare ar fi forma.

 

În general, este interzisă orice extragere sau reutilizare a datelor în scopuri comerciale sau de diseminare către terţi.

 

Sunt permise:

 

- extragerea sau reutilizarea unei părţi nesubstanţiale, evaluată calitativ sau cantitativ, a conţinutului bazelor de date; cu toate acestea, prezenta dispoziţie nu trebuie interpretată în sensul autorizării extragerii sau reutilizării repetate şi sistematice de părţi nesubstanţiale calitativ şi cantitativ ale conţinutului bazelor de date.

 

În general, sunt permise actele de prelucrare a bazei de date în conformitate cu destinaţia bazelor de date.

 

Orice altă utilizare neautorizată în mod expres sau orice reprezentare totală sau parţială a acestui site, indiferent de procedeu, este strict interzisă fără autorizarea prealabilă şi scrisă a AFNOR şi ar constitui o încălcare sancţionată de articolele L.355-2 şi următoarele din Codul proprietăţii intelectuale.

 

3. Confidenţialitatea mesajelor

Mesajele pe care ni le veţi transmite prin Internet pot fi interceptate de terţi. Prin urmare, în afara zonelor securizate, confidenţialitatea acestor mesaje nu poate fi garantată iar indicarea provenienţei lor poate fi falsificată.

 

Site creat şi administrat de

AFNOR: Asociaţia franceză de standardizare, SIRET: 775 724 818 00015

RCS (Registrul Comerţului şi Societăţilor) Bobigny, Cod NAF: 751 E
Sediu social: 11 avenue Francis de Pressensé 93571 SAINT DENIS LA PLAINE Cedex France

è Găzduire site

AFNOR: Asociaţia franceză de standardizare, SIRET: 775 724 818 00015

RCS Bobigny, Cod NAF: 751 E
Sediu social: 11 avenue Francis de Pressensé 93571 SAINT DENIS LA PLAINE Cedex France

 

Acces | Menţiuni legale | Contact